Dan Jensen

Formand
Skoleleder på Sct. Ibs Skole
Kildegade 18
8700 Horsens

Telefon: 75666700
E-mail: dj@sctib.dk