Søren Vilstrup

Kasserer
Skoleleder på Vor Frue Skole
Præstøvej 29 -31
4700 Næstved

Telefon: 55 73 03 48
E-mail: vorfrue@post11.tele.dk