Søren Vilstrup

Kasserer
Søren Vilstrup
Skole: Vor Frue Skole
Præstøvej 29 -31
4700 NæstvedTelefon: 55 73 03 48
E-mail: vorfrue@post11.tele.dk