Handleplan for FAKS

Det er en fortløbende forpligtelse for medlemsskolerne – og for FAKS´ bestyrelse i særdeleshed – systematisk og kritisk at diskutere og evaluere arbejdet med at realisere visionen om den katolske skole. 

For at rammesætte og understøtte arbejdet, har FAKS´ bestyrelse udarbejdet nedenstående handleplan. Handleplanen er dynamisk og vil årligt blive evalueret og revideret.   

Område Mål Aktiviteter Opgave*
Nationale møder og rejser/retræter for skoleledelserne Bevidstgøre og dygtiggøre ledelserne i forhold til det at være ledere på en katolsk skole. Stikord: Evaluering af værdier/tema dannelsesrejse efteråret 2019. Aktuelle skolepolitiske temaer. Endvidere skal møderne bruges til at diskutere, evaluere og planlægge FAKS´ virke. Der tilstræbes et skolebesøg, hvor værten vælger en vinkel  på skoledrift til fremlæggelse. Der indgår et historisk/kulturelt indslag i møderne.  Ledelsesrejse, efteråret 2019 Mødet mellem forskellige kulturer, dannelsesrejse. Ledelsesmøde i foråret 2020 Tema: Demokrati, folkestyre og medborgerskab og katolske sociallære Simon, Jesper og Søren Dan, Peter og Jesper
Skolepolitik At styrke samarbejdet og dialogen med instanser og myndigheder med betydning for de katolske skoler for at opnå de bedst mulige betingelser for den enkelte skoles virksomhed. Kontakt til DP ministeriet/offentlige myndigheder, Biskoppen/ andre katolske instanser og CEEC. Deltagelse i Folkemødet Dan Jensen 
Nationale kurser Bevidstgøre og dygtiggøre medarbejdere i forhold til opgaverne på en katolsk skole. Stikord: Kompetenceudvikling og fællesskabet om den katolsk skoles virke. Kursus for nyansatte medarbejdere Kursus for religionsfaget, efteråret 2019 FAKS arrangerer i samarbejde med Caritas. Kursus for medarbejdere om Verdensmål m.v., efteråret 2019. Søren Vilstrup og Jesper Fich Peter Franklin og Jesper Fich Dan Jensen
Regionale kurser Bevidstgøre og dygtiggøre medarbejdere/bestyrelses medlemmer i forhold til opgaverne på en katolsk skole. Stikord: Kompetenceudvikling og fællesskabet om den katolsk skoles virke. Møder og kurser i de tre regionale netværk De regionale netværk.
Generalforsamling Styrke det brede samarbejde og samhørigheden i FAKS. Styrke muligheden for dialog, indflydelse og medbestemmelse i foreningen. Evaluering af FAKS´ samlede virksomhed. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det kommende års arbejde. Godkendelse af regnskab og budget. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen
Administration og regnskab Økonomistyring Sekretæropgaver: Referater af bestyrelsesmøder. Ansvarlig for oprettelse og bookinger af arrangementer via NemTilmeld. Udsendelser af info til alle medlemsskoler. Økonomi/Regnskab administreres af kassererereni samarbejde med DP Jens P. Mølgaard, Irene Harboe og Søren Vilstrup
Task-force Rådgivning og praktisk hjælp til skoler med behov herfor. Ad hoc-opgaver Bestyrelsen og Jesper Fich
Samarbejde med Caritas At styrke samarbejdet mellem Caritas og FAKS, og de enkelte skoler. Møde med Caritas, skriftlig og mundtlig kommunikation og information mellem FAKS og Caritas Dan Jensen og Simon Gjedde
Dogmatikbog Færdiggøres, efteråret 2019   Peter Franklin