Menu

Handleplan for FAKS

Det er en fortløbende forpligtelse for medlemsskolerne - og for FAKS´ bestyrelse i særdeleshed - systematisk og kritisk at diskutere og evaluere arbejdet med at realisere visionen om den katolske skole. 

For at rammesætte og understøtte arbejdet, har FAKS´ bestyrelse udarbejdet nedenstående handleplan. Handleplanen er dynamisk og vil årligt blive evalueret og revideret.   

 

Område

Mål

Aktiviteter

Opgave*

Nationale møder og rejser/retræter for skoleledelserne

Bevidstgøre og dygtiggøre ledelserne i forhold til det at være ledere på en katolsk skole.

Stikord: Evaluering af værdier/tema dannelsesrejse efteråret 2019.

Aktuelle skolepolitiske temaer.

Endvidere skal møderne bruges til at diskutere, evaluere og planlægge FAKS´ virke.

Der tilstræbes et skolebesøg, hvor værten vælger en vinkel  på skoledrift til fremlæggelse.

Der indgår et historisk/kulturelt indslag i møderne. 

Ledelsesrejse, efteråret 2019

Mødet mellem forskellige kulturer, dannelsesrejse.

Ledelsesmøde i foråret 2020

Tema: Demokrati, folkestyre og medborgerskab og katolske sociallære

Simon, Jesper og Søren

Dan, Peter og

Jesper

Skolepolitik

At styrke samarbejdet og dialogen med instanser og myndigheder med betydning for de katolske skoler for at opnå de bedst mulige betingelser for den enkelte skoles virksomhed.

Kontakt til DP ministeriet/offentlige myndigheder, Biskoppen/ andre katolske instanser og CEEC.

Deltagelse i Folkemødet

Dan Jensen 

Nationale kurser

Bevidstgøre og dygtiggøre medarbejdere i forhold til opgaverne på en katolsk skole.

Stikord: Kompetenceudvikling og fællesskabet om den katolsk skoles virke.

Kursus for nyansatte medarbejdere

Kursus for religionsfaget, efteråret 2019

FAKS arrangerer i samarbejde med Caritas.

Kursus for medarbejdere om Verdensmål m.v., efteråret 2019.

Søren Vilstrup og Jesper Fich

Peter Franklin og Jesper Fich

Dan Jensen

Regionale kurser

Bevidstgøre og dygtiggøre medarbejdere/bestyrelses medlemmer i forhold til opgaverne på en katolsk skole.

Stikord: Kompetenceudvikling og fællesskabet om den katolsk skoles virke.

Møder og kurser i de tre regionale netværk

De regionale netværk.

Generalforsamling

Styrke det brede samarbejde og samhørigheden i FAKS.

Styrke muligheden for dialog, indflydelse og medbestemmelse i foreningen.

Evaluering af FAKS´ samlede virksomhed. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det kommende års arbejde.

Godkendelse af regnskab og budget. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen

Administration og regnskab

Økonomistyring

Sekretæropgaver:

Referater af bestyrelsesmøder.

Ansvarlig for oprettelse og bookinger af arrangementer via NemTilmeld.

Udsendelser af info til alle medlemsskoler.

Økonomi/Regnskab administreres af kassererereni samarbejde med DP

Jens P. Mølgaard, Irene Harboe

og

Søren Vilstrup

Task-force

Rådgivning og praktisk hjælp til skoler med behov herfor.

Ad hoc-opgaver

Bestyrelsen og Jesper Fich

Samarbejde med Caritas

At styrke samarbejdet mellem Caritas og FAKS, og de enkelte skoler.

Møde med Caritas, skriftlig og mundtlig kommunikation og information mellem FAKS og Caritas

Dan Jensen og Simon Gjedde

Dogmatikbog

Færdiggøres, efteråret 2019

 

Peter Franklin