Sankt Annæ Skole

Sankt Annæ skole er en katolsk privatskole med et højt fagligt niveau, der lægger stor vægt på trivsel og inkluderende læringsmiljøer. Det er vores ambition at understøtte og udvikle den enkelte elevs personlige, sociale og faglige kompetencer. Vi ønsker at skabe glæde og tryghed gennem et konstruktivt og positivt samvær i en skoledag præget af gensidig respekt.

For yderlig information se skolen hjemmeside http://sanktannaeskole.dk

Sankt Annæ Skole

Otto Ruds Vej 7
2300 København S
Tlf: 32 58 05 35
Fax: 32 58 50 99
http://sanktannaeskole.dk
info@sktannaeskole.dk