Sankt Birgitta Skole

Sankt Birgitta Skole tilbyder børn et fællesskab, hvor de kan vokse som mennesker og erfare deres ansvar som medskabere af en verden, der bygger på solidaritet, retfærdighed og fred.

Vi tilbyder børn og forældre en skole med levende værdier, meningsfulde traditioner og stærk faglighed, som eleverne kan bære med sig hele livet.

For yderlig information se skolen hjemmeside http://sanktbirgitta.dk

Sankt Birgitta Skole

Østergade 61
4930 Maribo
Tlf: 54 78 02 68
Fax: 54 78 01 90
http://sanktbirgitta.dk
sctbirg@sanktbirgitta.dk