Sct. Albani Skole og Musikalsk Børnehave

Fællesskab, fordi alle mennesker besidder en personlig integritet, som skal respekteres, men ingen mennesker kan udvikle sig uden at være en del af fællesskabet.

Tryghed, fordi alle mennesker har brug for fællesskaber, hvor de føler sig trygge og anerkendt.

Dannelse, fordi eleverne fra Sct. Albani Skole og Musikalsk Børnehave skal kunne agere inkluderende i den samfundsmæssige kultur, de alle er en del af, og som de skal være med til at udvikle i en human retning til glæde og gavn for den enkelte og for fællesskabet.

For yderlig information se skolen hjemmeside http://sctalbaniskole.dk

Sct. Albani Skole og Musikalsk Børnehave

Rømersvej 3
5200 Odense V
Tlf: 66 14 06 75
Fax: 66 14 30 75
http://sctalbaniskole.dk
Kontor@sctalbaniskole.dk