Sct. Ib Skole & Børnehave

På Sct. Ib tror vi på, at alle mennesker – uanset forskelligheder, fagligt niveau og kunnen i øvrigt – har et umisteligt værd.

Den daglige omgangsform personalet imellem, voksne og børn imellem og børn og børn imellem tager udgangspunkt i, at vi alle er skabt lige og grundlæggende gode. Alle har krav på respekt, tryghed og omsorg. Mobning accepteres ikke, hvilket de voksne tydeligt tilkendegiver over for eleverne.

For yderlig information se skolen hjemmeside http://sctib.dk

Sct. Ib Skole & Børnehave

Kildegade 18
8700 Horsens
Tlf: 75 66 67 00
http://sctib.dk
kontoret@sctib.dk