Sct. Mariæ Skole

Skolen har 0. klasse til og med 10. klassetrin. Lærere og pædagoger ser det som deres opgave at bibringe eleverne en god faglig/boglig viden, mange musiske/kreative oplevelser og en naturlig livsglæde forankret i skolens formålsbeskrivelse.

For yderlig information se skolen hjemmeside https://sctms.dk/

Sct. Mariæ Skole

Kastetvej 3
9000 Aalborg
Tlf: 98136003
https://sctms.dk/
kontoret@sctms.dk