Sct. Mariæ Skole

Skolen har 0. klasse til og med 10. klassetrin. Lærere og pædagoger ser det som deres opgave at bibringe eleverne en god faglig/boglig viden, mange musiske/kreative oplevelser og en naturlig livsglæde forankret i skolens formålsbeskrivelse.

Skoleleder: Peter Holm Jensen
Viceskoleinspektør: Aage Grøndahl Andersen
Afdelingsleder: Søren Brink Kristesen    
Bestyrelsesformand: René Hald Kristensen

Sct. Mariæ Skole