Skt. Josefs Skole, Roskilde

Skoleleder: Mads Ole Frost Hansen

Viceskoleleder: Hanne Legaard

Afdelingsleder 7.-10. kl.: Carina Thamsen

Head of International: Alison Eriksen

Afdelingsleder 0.-6. kl.: Rie Jakobsen

Børnehaveleder: Charlotte M. Andersen

SFO-leder: Susanne Dunn

Formand: Dorrit Lisa Kromann
Skt. Josefs Skole, Roskilde

Frederiksborgvej 10
4000 Roskilde
Tlf: 46 35 25 26
https://sktjosef.dk
info@sjs-roskilde.dk