Skt. Knuds Skole

Formålet med Skt. Knuds Skole er at give eleverne almen dannelse, et højt fagligt niveau og gode sociale færdigheder. Alt sammen i et miljø, der bygger på omsorg, tilgivelse og næstekærlighed.

Skt. Knuds Skole bygger på et kristent livs- og menneskesyn.

For yderlig information se skolen hjemmeside https://sktknudsskole.dk

Skt. Knuds Skole

Ryesgade 24
8000 Aaarhus c
Tlf: 86 13 75 11
https://www.sktknudsskole.dk
info@sktknudsskole.dk