Thøger Ottosen

Skoleleder på Sct. Joseph Skole
Dagmarsgade 10
4100 Ringsted

Telefon 57 61 03 59

E-mail: to@sjs-ringsted.dk