Velkommen til

Foreningen af Katolske Skoler

Foreningen af Katolske Skoler danner rammen om de katolske skolers samarbejde i Danmark. Vi styrker medlemsskolerne i deres virke, og fremmer dialog og samarbejde imellem medlemsskolerne. Vi varetager også kontinuerlig uddannelse og opkvalificering af medarbejdere, som ønsker at styrke deres indsigt i og arbejde med den katolske skole, ligesom vi repræsenterer medlemsskolerne i forhold til det offentlige og til andre skoleorganisationer i Danmark. Alle private grundskoler og ethvert privat gymnasium, der er godkendt af biskoppen som katolsk skole, kan optages i foreningen.

I Danmark er der 22 katolske skoler. Hver enkelt skole er fri og selvstændig og har sin egen historie og identitet. En stor del af skolernes historie går mere end 150 år tilbage. Nogle er oprindeligt grundlagt som lokale menighedsskoler for sognets katolske børn, andre som mere åbne dannelsesinstitutioner som f.eks. ordensskolerne i de større byer. Uanset forskelle i oprindelse og selvforståelse har de katolske skoler altid haft en række iøjefaldende fællestræk som f.eks. morgensang, morgenbøn og et varieret gudstjenesteliv. Find din lokale katolske skole og giv dit barn en god start på skolelivet.

Find skole

Læs mere

Vedtægterne for Foreningen af Katolske Skoler i Danmark er fundamentet for foreningens mission, som er at danne samarbejde imellem medlemsskolerne, og styrke skolernes indsigt i og arbejde med at holde katolsk skole i Danmark. Vedtægterne indebærer alle informationer fra formål til generalforsamlinger og beslutningsprocesser. Foreningens vedtægter kan udelukkende ændres ved at der ved en afstemning afgives mindst dobbelt så mange stemmer for som imod.

Læs mere