Reformation

Materialet understøtter arbejdet med bogen og filmen af samme navn og er tænkt til grundskolens ældste elever.
Materialet er udgivet i anledningen af 500 året for reformationen af Foreningen af Katolske Skoler i Danmark.

Materialet kan direkte anvendes til underbygning af færdighedsmål og vidensmål i både kristendomsundervisningen og historieundervisningen i grundskolen. Læs mere her.