Den katolske skole

I Danmark er der 22 katolske skoler. Hver enkelt skole er fri og selvstændig og har sin egen historie og identitet. En stor del af skolernes historie går mere end 150 år tilbage. Nogle er oprindeligt grundlagt som lokale menighedsskoler for sognets katolske børn, andre som mere åbne dannelsesinstitutioner som f.eks. ordensskolerne i de større byer. Disse skolers selvforståelse og “mission” var ofte bredere funderet og et skoletilbud til hele lokalbefolkningen.

Foreningen af Katolske Skoler i Danmark har udgivet en folder, der fortæller de katolske skoler og deres målsætning. Folderen er udgivet på dansk og engelsk.