Bestyrelse
Vedtægterne for Foreningen af Katolske Skoler i Danmark er fundamentet for foreningens mission, som er at danne samarbejde imellem medlemsskolerne, og styrke skolernes indsigt i og arbejde med at holde katolsk skole i Danmark. Vedtægterne indebærer alle informationer fra formål til generalforsamlinger og beslutningsprocesser. Foreningens vedtægter kan udelukkende ændres ved at der ved en afstemning afgives mindst dobbelt så mange stemmer for som imod.

Læs mere