Menu

På denne side vil der kunne findes undervisningsmateriale til materialet:

FRA KONFLIKT TIL FÆLLESSKAB

Om matetrialet

Links til filmene

Reformation


  • Om matetrialet

    • Materialet understøtter arbejdet med bogen og filmen af samme navn og er tænkt til grundskolens ældste elever. Materialet er udgivet i anledningen af 500 året for reformationen af Foreningen af Katolske Skoler i Danmark.

      Materialet kan direkte anvendes til underbygning af færdighedsmål og vidensmål i både kristendomsundervisningen og historieundervisningen i grundskolen.

      Læs mere her