Sankt Pauls Skole

Vi dyrker fagligheden på alle niveauer og løfter den enkelte elev via differentieret undervisning. Vores elever er med til at tage ansvar for egen læring. Den naturlige respekt lærere og elever imellem sikrer, at ro i klassen hos os er reglen og ikke undtagelsen. Vi har et trygt og inkluderende miljø med plads til forskellighed på tværs af evner, alder og kulturer. Vi dyrker dannelsen og den gode tone som fundamentet for de gode relationer. Og vi har en nul-tolerance i forhold til mobning.

For yderlig information se skolen hjemmeside https://sanktpaulsskole.skoleporten.dk/sp

Sankt Pauls Skole

Frøgård Allé 8
2630 Taastrup
Tlf: 43 52 19 59
https://sanktpaulsskole.skoleporten.dk/sp
sps@sanktpaulsskole.dk